Články

Biologické ošetření trávníků

RNDr. Ondřej Mráz, G-servis Praha s.r.o. Svěží zelená travnatá plocha na zahrádce, v parku, na golfových či fotbalových hřištích jsou přáním každého. Aby tyto zatravněné plochy setrvávaly v kvalitním stavu a plnily svoji jak dekorační tak i užitnou funkci, vyžadují odpovídající založení, údržbu a ošetřování.

více

Biologické ošetření jezírek, biotopů a vodních ploch

Popis funkce biologických přípravků (Aquaclean, Aquafish) Po aplikaci biopřípravků nastává řízené čištění vody a sedimentu v jezírku, které umožňuje postupné odbourávání škodlivin. Nastává proces čištění, dovolující nasazení velkého množství mikroorganizmů najednou za současného vyvážení fyzikálních, chemických a biologických procesů ve vodě.

více

Biopreparáty pro zahradu a domácnost

RNDr. Ondřej Mráz, G-servis Praha s.r.o. Rozvoj civilizace je spojen s nadužíváním chemických přípravků ve všech oblastech lidské činnosti. Vzrůstající koncentrace škodlivin v půdě, vodě i ovzduší zásadně ovlivňuje přírodní rovnováhu.

více

Biologické čištění odpadní vody

G-servis Praha s.r.o. Jedno z řešení, jak účinně a ekologicky čistit odpadní vody je využití činnosti bakterií a jejich enzymů. Je prokázáno, že mikroorganismy jsou nejúčinnějšími, přirozenými a trvalými uklizeči a zdravotníky.

více