G-servis Praha

Společnost byla založena v roce 1993 a od té doby její pracovníci realizovali v uvedených oblastech více než 1500 zakázek pro tuzemské i zahraniční zákazníky. Předností je široký odborný potenciál firmy umožňující komplexní řešení zakázek. To je důležité zejména v případech, které vyžadují prolínání několika z oborů činnosti firmy. Např. v oblasti vodního hospodářství nabízíme komplexní řešení zásobování vodou z vlastního vodního zdroje, včetně úpravy vody na vodu pitnou nebo užitkovou, odvodu a čištění odpadních vod.

Velký důraz je kladen na kvalitu služeb, dodávek a realizace. Systém řízení jakosti firmy G-servis Praha je certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001: 2009 a 14001:2005. Firma G-servis Praha je členem České asociace sanačních biotechnologů (ČASAB), České asociace konzultačních inženýrů (CACE), České společnosti chemického inženýrství (ČSCHI) a odpovědní pracovníci jsou členy České asociace hydrogeologů (ČAH) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

To co děláme, děláme rádi a baví nás to.

Máme rádi výzvy, takže pokud potřebujete řešit nějaký opravdu závažný problém či projekt, neváhejte se na nás obrátit. To nás motivuje a v tom jsme dobří.