ČSOV Vinoř

G-servis Praha spol. s r.o. realizuje práce v rámci výstavby čerpací stanice odpadních vod v Praze Vinoři. Jedná se o realizaci stavební jámy do hloubky 11 metrů pod úroveň terénu v bezprostřední blízkosti vodního toku.

Předmětem prací je především:

  • realizace podzemní těsnící stěny, která bude sloužit pro statické zajištění stavební jámy
  • realizace velkoprofilových vrtů průměru nad 900 mm
  • betonáž vodících zídek a betonáž pilot
  • realizace ocelových rozpěr
  • čerpání podzemních vod
  • zemní práce