Hydrogeologický průzkum - Popovice

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. zahajuje práce na akci Hydrogeologický průzkum - provedení vrtu S-5 za účelem posílení zdroje podzemní vody pro obecní vodovod pro obec Popovice. Předmětem prací je především:  • Geofyzikální průzkum
  • Vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu
  • Čerpací zkoušky
  • Laboratorní analýzy