MONDI Štětí - Zpracování zprávy dle zákona o integrované prevenci (IPPC)

Zpracování základní zprávy a podkladové zprávy dle zák. č. 76/2002 Sb., novely 69/2013 Sb. Zpracování základní zprávy a podkladové zprávy dle zák. č. 76/2002 Sb., novely 69/2013 Sb.