Technický a sanační dozor investora v rámci sanace podniku Isolit

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. zajišťuje v rámci sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad Orlicí pro investora služby v oblastech:  • technický dozor
  • dozor sanačních prací
  • koordinátor BOZP