Technický dozor pro projekt „Sanace staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno-Dubí

Výkon technického dozoru v rámci zakázky  „Sanace staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno-Dubí“. Nápravná opatření spočívají v odtěžbě kontaminovaných ohnisek zemin v navážkách v prostoru P1 – Benzolka a P2 – Dehtové hospodářství. Kontaminace v podloží bude řešena dekontaminací in-situ, a to kombinací technologie vymývání a biodegradace, v rámci sanace bude probíhat sanační monitoring.


Více o projektu na : http://www.mestokladno.cz/aktualni-rozvojove-projekty/ms-825/p1=825