Udržitelná a efektivní úprava vody v Myanmaru

V říjnu byla dokončena studie proveditelnosti s názvem "Udržitelná a efektivní úprava vody v Myanmaru".

Studie proveditelnosti „Udržitelná a efektivní úprava vody v Myanmaru“ byla zpracována v průběhu prvních třech čtvrtletí roku 2016. Předmětem této studie proveditelnosti je stanovení koncepce podpory a rozvoje moderních úpravárenských technologií v Myanmaru. Studie zahrnuje základní zhodnocení současného stavu úpravárenství potažmo vodního hospodářství a legislativy v Myanmaru s návrhem variant a doporučením jedné varianty k realizaci. Součástí návrhu je rozpočet projektu včetně harmonogramu prací.

Pracovníci zpracovatele během návštěv Myanmarského svazu navázali otevřené a užitečné vztahy s místním partnerem a dalšími firmami a pracovníky místní správy a ministerstev. V případně dalšího rozvíjení kontaktů a pronikání na místní trh je tento fakt předpokladem úspěšného vývoje. Současně by bez poskytnutí dotace na zpracování studie proveditelnosti nebyl zpracovatel schopen jejího financování v uvedeném rozsahu.

V následujícím období předpokládáme pokračovaní kontaktů s místním partnerem a komerčními společnostmi a další cestu plánovanou na rok 2017.