Udržitelné a efektivní nakládání s vodami v aglomeraci Sihanukville, Kambodža

G-servis Praha spol. s r.o. v současné době realizuje projekt rozvojového partnerství v rámci programu B2B, který je realizován prostřednictvím České rozvojové agentury.

Cílem projektu je zpracování analýzy stavu vodního hospodářství, zaměřené na oblast úpravy a čištění vody ve městě Sihanoukville v Kambodži.

Účelem projektu studie proveditelnosti je rozpoznání potřeb a rozsahu potenciálního trhu v zemi, na modelovém případě vybrané lokality a je zaměřen na vědeckou spolupráci včetně průzkumu legislativy v oblasti vodního hospodářství.