Novinky

Curlingový turnaj

Zástupci firmy G-servis Praha, s.r.o. se dne 10.2.2017 zúčastnili curlingového turnaje pořádaného společností SHARE MEDIA, a.s. v curlingové hale v Roztylech. V základní části firemní tým A bojoval o první místo, avšak nakonec podlehl pozdějším poraženým finalistům. V souboji o 5. místo po obrovském boji a nasazení zametačů prohrál a obsadil hezké 6.

více

Udržitelná a efektivní úprava vody v Myanmaru

V říjnu byla dokončena studie proveditelnosti s názvem "Udržitelná a efektivní úprava vody v Myanmaru".

více

Nový článek na webu TZB

Na stránkách webu TZB-info byl zveřejněn článek na téma "Úprava vody – „nové“ kontaminanty a způsoby jejich odstraňování".Odkaz zde.

více

ČSOV Vinoř

G-servis Praha spol. s r.o. realizuje práce v rámci výstavby čerpací stanice odpadních vod v Praze Vinoři. Jedná se o realizaci stavební jámy do hloubky 11 metrů pod úroveň terénu v bezprostřední blízkosti vodního toku. Předmětem prací je především:

více

Sanace při havárii v Praze Michli

G-servis Praha spol. s r.o. pomáhá při sanaci havárie vody a zatopení stavební jámy v Praze Michli. Zatopená oblast o výměře deset krát osmdesát metrů,  hluboká čtyři metry v níž zůstaly zaplavené i čtyři stavební stroje. Úkolem naší společnosti je odstranění olejů, nafty a ostatních provozních kapalin.

více

Geotechnický dozor Podkost

G-servis Praha spol. s r.o. zahájil práce geotechnického dozoru v rámci Realizace skladu jablek Podkost – Areál Semtinského dvora při provádění zemních prací a pilotového založení objektu.

více

Dokončení nového pivovaru v Etiopii

Ve městě Maychew v Etiopii byla dokončena stavba nového pivovaru. Téměř celá technologie byla dodána a instalována českými firmami, jednou z nich je i G-servis Praha, která pivovar vybavila úpravnou vody zajišťující dodávku varní i provozní vody.

více

Pozvánka na výstavu VOD-KA 2015

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Prezentaci našich výrobků a služeb najdete v hale č. 4, stánek č 63. Těšíme se na Vaši návštěvu. Oficiální web výstavy zde.

více

Sanace kontaminace základových půd ČOV Poděbrady

G-servis Praha spol. s r.o. zahájil práce v rámci sanace ropných lagun, stavebně sanačního čerpání v rámci stavby "Intezifikace a přístavba ČOV Poděbrady". Parametry akce: Kontaminace BTEX a C10-C40 Realizace prací v bezprostřední blízkosti vodního toku Labe

více

Hydrogeologický průzkum - Popovice

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. zahajuje práce na akci Hydrogeologický průzkum - provedení vrtu S-5 za účelem posílení zdroje podzemní vody pro obecní vodovod pro obec Popovice. Předmětem prací je především:

více

Technický a sanační dozor investora při realizaci sanace ZACH Temelín

G-servis Praha spol. s r.o. zahájila práce na projektu Sanace bývalého areálu chemického závodu Zach Temelín. technický dozor investorasanační dozorkoordinátor BOZPřízení a dozor realizovaných sanačních prací

více

Český rozhlas a sanace staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno-Dubí

Technický dozor investora a koordinátor BOZP G-servis Praha spol. s r.o. společně s primátorem města Kladna Danem Jiránkem, náměstkem primátora Miroslavem Bernáškem a zhotovitelem sanačních prací odpovídali na otázky Českého rozhlasu v rámci prezentace projektu Sanace staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno-Dubí.

více

Technický a sanační dozor investora v rámci sanace podniku Isolit

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. zajišťuje v rámci sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad Orlicí pro investora služby v oblastech:technický dozordozor sanačních pracíkoordinátor BOZP

více

VD Nechranice, monitoring TBD - rekonstrukce měrných míst

Účelem stavby „VD Nechranice - monitoring TBD - rekonstrukce měrných míst“ je rozšíření monitoringu VD pro potřeby technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad VD a zlepšenítechnického stavu dosluhujících instalací.

více