2005 Hydrogeologický průzkum pro stavbu R4 v úseku křižovatka II/118 - Milín

Ověření základních hydrogeologických poměrů území a posouzení vzájemného ovlivnění hydrogeologického režimu území a navrhované liniové stavby. V rámci prací byla provedena hydrogeologická měření na domovních studnách a pozorovacích hydrogeologických vrtech. V rámci provedených průzkumných prací byla rovněž ověřována možnost ovlivnění vydatnosti a kvality zjištěných zdrojů podzemní nebo povrchové vody výstavbou projektované liniové stavby.