2006 Supervize - Západočeská energetika, a.s. lokality Karlovy Vary – teplárna Bohatice, Jindřichov – rozvodna

Provádění supervizního dozoru sanačních prací na lokalitách Karlovy Vary – teplárna Bohatice, Jindřichov – rozvodna v a.s. Západočeská energetika.