2007 ČSPH Aš Sanace znečištění horninového prostředí metodami „in situ“

Sanační práce směřující k odstranění zbytkové kontaminace horninového prostředí a kontaminace podzemních vod v prostoru bývalého areálu ČSPH Aš - Palackého ulice.