2007 Praha – Horní Počernice, areál skládky Beranka

Cílem prací na lokalitě Beranka je sledování vývoje chemických ukazatelů kvality podzemní a povrchové vody.