2008 Bývalá chemická prádelna a čistírna, Dvůr Králové n./ Labem: Monitoring kontaminace podzemních vod chlorovanými etheny

Cílem prací v zájmové lokalitě bylo sledování koncentrace chlorovaných ethenů (CLET) v podzemní vodě.