2009 ACO Industries Tábor, s.r.o. - kontrolní monitoring kvality podzemních vod

Sanační a monitorovací práce. Provozní aplikace zahrnovala zásak roztoku KMnO4.