2009 OKD, HBZS, a.s. - Lokalita Libušín – Max - HG dozor

Cílem hydrogeologického dozoru bylo posouzení vlivu materiálu vnitřní výsypky na lokalitě Libušín – Max na kvalitu povrchových a případně podzemních vod. Monitoring obsahoval posouzení chemického složení povrchových vod v nedaleké nádrži.