2009 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.M. PRAHY

Geotechnický dozor na akci “VÝTLAK UŽITKOVÉ VODY"


Geotechnický dozor byl zahájen se započetím technických (výkopových) prací při stavbě výtlaku užitkové vody v předmětném úseku trasy vodovodu (skalní stěny). Nadmořská výška skalní stěny, která vznikla erozní činností řeky Vltavy, měla nejnižší hodnotu 181,40 m n.m. a nejvyšší hodnotu 232,55 m n.m.


Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu expozice “Evropská řeka“


Inženýrsko-geologický průzkum a geotechnické zhodnocení základových poměrů staveniště.