2010 ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY, a.s. - Hydrogeologický dozor vlivu tvorby vnitřních výsypek a těžby na režim podzemních vod.

Cílem monitorovacích prací hydrogeologického dozoru v roce 2012 bylo sledovat vliv tvorby vnitřních výsypek a těžby suroviny na režim podzemních vod v  dobývacích prostorech Rynholec a Nové Strašecí II.