2010 Jihomoravská plynárenská, a.s., lokalita Brno - Biologická dekontaminace horninového prostředí

Cílem sanačních prací na lokalitě Jihomoravská plynárenská a.s., lokalita Brno je likvidace znečištění horninového prostředí polycyklickými aromatickými uhlovodíky PAU a minoritně ropnými uhlovodíky RU.