2011 Holostřevy – obalovna živičných drtí - Analýza rizik staré ekologické zátěže

Realizované průzkumné práce byly prováděny pro průzkum kontaminovaného území kategorie B a jejich předmětem resp. cílem AR je ověřit zdroj znečištění a upřesnit rozsah znečištění nesaturované i saturované zóny a povrchových vod v areálu obalovny živičných drtí Holostřevy a jejím blízkém okolí polychlorovanými bifenyly (PCB) a ropnými látkami (RL) zjištěnými v rámci předešlých průzkumů, ekologického auditu a analýz rizik, jejichž výskyt vyplývá z historických aktivit v areálu obalovny.