2011 LOM PRAHA, s.p. – provoz Stará Boleslav - sanační práce a monitoring

Soubor sanačních prací v areálu zkušeben leteckých motorů s.p. LOM PRAHA – provoz Stará Boleslav byl realizován s cílem stabilizovat ohnisko znečištění při objektu zkušeben a postupně snižovat vysokou úroveň znečištění podzemní vody a přechodné (kapilární) zóny horninového prostředí.