2012 Supervizní činnost při realizaci akce sanace ropné kontaminace podzemní vody na LZ Čáslav a v prostoru areálu ALPH

Cílem zadaného úkolu bylo provádění supervizní činnosti (dozor a sled řízení prací a koordinace činností) při realizaci akce sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu LZ Čáslav CE 01 06 17a v prostoru areálu leteckých pohonných hmot (ALPH) CE 01 06 27.