2014 Technický a sanační dozor investora v rámci sanace podniku Isolit

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. zajišťuje v rámci sanace bývalého podniku ISOLIT v Jablonném nad Orlicí pro investora služby v oblastech:



  • technický dozor

  • dozor sanačních prací

  • koordinátor BOZP