2014 Technický dozor a koordinátor BOZP v rámci sanace Poldi Kladno

Technický dozor nápravných opatření kontaminovaných prostor průmyslové zóny Dubí, původního areálu POLDI Kladno - Koněv a jeho blízkého okolí, vymezený v podoblastech P1 - benzolka a P2 - dehtové hospodářství.