2016 Inženýrsko-geologický průzkum v dolech Bílina

Předmětem prací je realizace inženýrsko-geologického průzkumu na lokalitě dolů Bílina. Součástí prací byla realizace:

  • jádrových vrtů v místě hráze
  • odběry vzorků
  • laboratorní práce
  • čerpací/vsakovací zkoušky
  • geologické a vyhodnocovací práce