2016 Opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě PBS Velká Bíteš, a.s

Předmětem prací je realizace části sanace saturované zóny prostřednictvím sanace metodou ISCO. Práce spočívají v provádění inovativních sanačních metod (ISCO) v rámci zkušebního provozu sanace a samotné realizace sanačních prací. Sanace horninového prostředí povede k odstranění nebo snížení ekologických rizik vyplývajících z ekologických škod na lokalitě a k zamezení jejich přenosu mimo lokalitu.

  • ověřovací laboratorní testy
  • poloprovozní aplikace ISCO
  • provozní aplikace ISCO
  • terénní měření a sledování
  • vyhodnocení prací