Dekontaminační plochy

aplikace biopreparátu GSP-VR pro snížení koncentrací ropných, aromatických a polycyklických aromatických uhlovodíků