ESSO

  • hydrogeologické a inženýrsko geologické průzkumy
  • sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných PHM
  • geotechnický dozor
  • realizace vrtaných vodních zdrojů pro zásobování pitnou vodou