Ministerstvo obrany

  • Studie - Zabezpečení pitnou vodou pro ozbrojené síly ČR
  • Studie - Modulový systém dekontaminace osob