Slovanský ostrov - Žofín

 hydrogeologické a geofyzikální průzkumné práce k ověření následků povodně ze srpna 2002