2005 PANKRÁC a.s. - Inženýrskogeologický průzkum pro dopravní napojení

Inženýrskogeologický průzkum v místech dopravního napojení (přípojky) stávajících a projektovaných objektů v okolí areálu vodárny  na ulici 5. května, v Praze 4 – Pankráci. Třída 5.  května je městským dálničním přivaděčem k dálnici D1 (Praha – Brno).