2007 MCA a.s. - Inženýrskogeologický průzkum území a realizace vsakovacích zkoušek

Cílem prací na lokalitě Újezd u Průhonic (projektová zástavba Lázně Újezd u Průhonic) bylo provedení vsakovacích zkoušek a inženýrskogeologického průzkumu celého řešeného území.