2007 Multifunkční centrum Forum Liberec

Stanovení tříd zemin těžených ve vybraných lokalitách na staveništi multifunkčního centra FORUM v Liberci, pro jehož založení firma G-servis Praha spol. s r.o. zpracovala v srpnu 2006 podrobný inženýrskogeologický průzkum v rozsahu stanoveném podle požadavků zadavatele.