2008 Ekologický posudek – zhodnocení ekologického zatížení areálu AVIA Kutná Hora

Cílem prací na pozemku areálu společnosti AVIA Kutná Hora a.s. v konkursu (dále jen zájmový pozemek) bylo provedení ekologického posudku – zhodnocení ekologického zatížení areálu.