2009 Hala F1 – Logistický park; Lozorno, Slovenská republika

Konzultační činnost a hydrogeologický dozor výstavby HTÚ a drenážního systému na staveništi.