2010 Bývalá městká chemická prádelna a čistírna Přeštice

V letech 1989 až 2009 probíhaly na lokalitě bývalé městské chemické prádelny a čistírny Přeštice a v jejím okolí sanační a monitorovací práce. V rámci těchto prací byla v prostoru prádelny a jejím okolí byly instalována řada sanačních a monitorovacích vrtů.