2010 KWW, a.s. - Králův Dvůr - Sanace ekologické havárie ropných produktů

Cíle prováděného zásahu byly:  • Zamezení šíření kontaminantu do širšího okolí v podzemních a povrchových vodách;

  • Odčerpávání kontaminantu z podzemní vody, snižování objemu plovoucí fáze ropných látek (PFRL) a koncentrace rozpuštěných ropných uhlovodíků v podzemní vodě;

  • monitoring parametrů sanace: čerpané množství podzemní vody, objem odtěženého produktu (odloučené fáze a rozpuštěných látek), mocnost PFRL v podz. vodě, koncentrace rozpuštěných ropných látek (RL) v podzemní a povrchové vodě.  

  • zhodnocení vývoje kontaminace;

  • návrh post-sanačního monitoringu;

  • zpřesnění údajů o lokalizaci/původu kontaminace