2010 Obytný soubor Na Vackově, Praha 3 - Žižkov

Cílem prací na lokalitě Obytný soubor Na Vackově, Praha 3 - Žižkov, pozemky p.č. 3541/1, 3541/4 a 3541/103 v k.ú. Žižkov (dále jen zájmové území) bylo provedení:  • sanace znečištěných zemin
  • sanace znečištěných podzemních vod
  • demolice a likvidace betonových jímek