2011 Postsanační monitoring kvality podzemních vod,v areálu PRECIOSA a.s. závod 04 Turnov

Cílem pravidelného postsanačního monitoringu kvality podzemních vod v areálu PRECIOSA a.s., závod 04 Turnov (Sobotecká ul.) bylo sledovat úroveň a rozsah znečištění podzemních vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (Cl-U), resp. chlorovanými etheny (CLET).