2012 Lučební závody Draslovka Kolín

úprava říční vody 40 m3/h

  • koagulace, písková filtrace
  • ultrafiltrace
  • reverzní osmóza
  • iontovýměna (změkčování)