2012 Prameniště Litá – Mokré - monitoring a vyhodnocení odběrů v jímací oblasti

V rámci úkolu byly realizovány následující okruhy prací :  • doplnění a verifikace dat: čerpaná množství z jednotlivých jímacích objektů, provozní snížení úrovně hladiny podzemní vody čerpaných objektů, úrovně hladin podzemní vody v pozorovacích objektech mělkého a hlubokého oběhu, odtok podzemní vody z lokality Jezírko

  • vyhodnocení časového režimu zaznamenaných dat (vč. korelačních analýz, určení trendů, porovnání trendů s předchozím obdobím)

  • rámcový návrh optimalizace jímání