2013 ATREA, V aleji, Jablonec nad Nisou - monitoring kvality podzemních vod po sanačním zásahu metodou aplikace KMnO4

V areálu firmy ATREA byly v minulosti v rámci výrobního procesu používány látky na bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků. Jejich nedostatečné zabezpečení způsobilo následně znečištění horninového prostředí a podzemní vody.