2016 Sanační zásah v areálu Mondi Štětí

Předmětem prací je realizace sanačního zásahu na podzemních vodách za účelem čerpání  a odstranění fáze organické kapaliny (terpentýn). Součástí prací v rámci sanačního zásahu jsou:

  • realizace sanačního vrtu
  • instalace dekontaminační technologie v kontejnerovém provedení
  • odběry vzorků podzemních a odpadních vod
  • odborná likvidace filtračních náplní a org. kapaliny