2017 DEPO 2015 Plzeň - vypracování DUR, IGP a screening kontaminace

G-servis Praha spol. s r.o. realizuje v rámci projektu DEPO 2015 v Plzni činnosti spočívající ve zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrsko-geologický průzkum a screeneng kontaminace na lokalitě.

  • dokumentace pro územní rozhodnutí
  • realizace vystrojených a dočasně vystrojených sond
  • laboratorní analýzy
  • geologický a hydrogeologický průzkum
  • vsakovací zkoušky