2017 Inženýrsko-geologický průzkum budovy B VŠCHT

V rámci připravovaných investičních záměrů ve vnitrobloku budovy B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze realizuje společnost G-servis Praha IG průzkum. V rámci prací jsou prováděny následující činnosti:

  • realizace dočasně vystrojených vrtů
  • vsakovací zkoušky
  • geofyzikální průzkum
  • laboratorní analýzy
  • vyhodnocení prací