2017 Sanace kontaminované opěrné zdi v havarijním stavu na lokalitě Jihlava

Společnost G-servis Praha spol. s r.o. realizuje sanaci havarijního stavu východní části areálu společnosti RWE Energie, s.r.o. Součástí prací jsou:

  • vytýčení inženýrských sítí
  • demontáž oplocení
  • bourání zdiva opěrné zdi
  • odtěžení kontaminovaných zemin
  • výstavba opěrné zdi
  • závoz inertním materiálem
  • sanační monitoring