2017 Supervize sanačních prací v areálu společnosti Šrouby Krupka

Firma G-servis Praha, spol. s r.o. realizuje práce supervize sanačních prací na lokalitě Šrouby Krupka. Sanační práce jsou prováděny s cílem odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Šrouby Krupka, s.r.o.. Primárními zdroji kontaminace zemin a podzemních vod byly označeny výrobní jednotky podniku Šroubárny v Krupce – hala H (obrobna) a objekt (dokončovna). Supervizní činnosti na uvedené lokalitě je realizována v souvislosti s potřebou nezávislého odborného dozoru dodavatele sanačních prací.

  • kontrola shody prováděných prací se schváleným projektem sanace
  • kontrola efektivity sanačních prací
  • kontrola dodržování předepsaných a schválených technologických postupů