FAB, a.s.

  • průzkum kontaminace podzemních vod
  • sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky
  • zpracování analýzy rizika ekologické zátěže