Biopreparáty

Poslední desetiletí je významná část trhu Evropské unie ve znamení nástupu výrobků a přípravků fungujících na biologickém základě, a to na úkor donedávna téměř výhradně zastoupených výrobků chemických. Úspěch široké škály nabízených biologických přípravků není způsoben pouze jejich zcela zřejmou šetrností k životního prostředí, ale zasahuje významně i oblast ekonomiky.

Firma G-servis Praha se zabývá aplikacemi biotechnologií v širším spektru použití od řešení projektů pro velké průmyslové podniky až po dodávky do obchodní sítě.

Výhody použití biopreparátů:
• delší doba účinnosti než u chemických výrobků • lepší poměr ceny k dosaženému výsledku• šetrné k životnímu prostředí, obsahují přírodní bakteriální kmeny• vyšší bezpečnost práce při použití než u chemických výrobků

Použití biopreparátů je efektivní alternativou k dosavadnímu způsobu řešení. Tímto způsobem k rozšíření spektra a rozvoji aplikací nových biotechnologií, které jsou efektivní a vhodně uplatnitelné v oblastech, kde byly dosud používány výhradně prostředky na chemickém základě. M

ikrobiální preparáty mají širokou možnost uplatnění. Biopreparáty jsou dostupné v sušené formě nebo ve formě kapalné, jako samotné mikroorganismy, či s aditivy, umožňujícími mikroorganismům lepší rozvoj, ochranu před negativními vlivy prostředí a rozšiřující jejich spektrum využití.

Články o biopreparátech